Om oss

Basic Safety erbjuder tjänster och utbildningar inom brand och säkerhet. Företaget har sitt säte i Luleå och jobbar med kunder över hela Sverige. Basic Safety riktar sig till offentlig sektor, företag och föreningar.

För att bemöta kraven i arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor erbjuder vi kundanpassade utbildningar och tjänster inom de flesta områden som rör brandskydd och säkerhet.

Att skapa en säker arbetsmiljö är inte bara ett krav, det är en investering i medarbetarnas och företagets välbefinnande. Genom att erbjuda effektiva och lättillgängliga utbildningar kan vi rusta både arbetsgivare och anställda med den kunskap som krävs för att förebygga och hantera brandrisker.

Johan Grimståhl

Att skapa en säker arbetsmiljö är inte bara ett krav, det är en investering i medarbetarnas och företagets välbefinnande. Genom att erbjuda effektiva och lättillgängliga utbildningar kan vi rusta både arbetsgivare och anställda med den kunskap som krävs för att förebygga och hantera brandrisker.

Johan Grimståhl

Förutom lång erfarenhet från kommunal räddningstjänst och instruktör i brandutbildningar har jag tidigare jobbat med programmering. Att med vår nya produkt få möta de lagstadgade kraven på utbildningsnivå tillsammans med de fördelar de innebär för alla företagen att använda vår produkt är ett stimulerande arbete.

Fredric Lundqvist

Förutom lång erfarenhet från kommunal räddningstjänst och instruktör i brandutbildningar har jag tidigare jobbat med programmering. Att med vår nya produkt få möta de lagstadgade kraven på utbildningsnivå tillsammans med de fördelar de innebär för alla företagen att använda vår produkt är ett stimulerande arbete.

Fredric Lundqvist