Gå till menyn Gå till innehållet

Anläggningsskötare brandlarm

Ett automatiskt brandlarm kan vara en livsviktig del i det totala brandskyddet och det är viktigt att det sköts på rätt sätt av utbildad personal. Enligt SBF 110 ska byggnader med automatiskt brandlarm ha minst två utsedda anläggningsskötare.

Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens uppbyggnad, funktion och skötsel. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Anmäl dig här..

Utbildningens innehåll:

  • Regler och föreskrifter
  • Avtal
  • Larmets uppbyggnad
  • Detektering
  • Larmöverföring
  • Kontrollistor och rutiner