Gå till menyn Gå till innehållet

Brandfarlig vara – Föreståndare

Anmäl dig här..

Den här utbildningen är till för dig som är, eller ska bli föreståndare för hantering av brandfarliga varor. I en verksamhet där tillståndspliktig mängd brandfarliga/explosiva varor finns eller hanteras måste en ansvarig föreståndare finnas enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I utbildningen går vi igenom de krav som ställs enligt lagen.

I utbildningen får du de teoretiska kunskaper du som föreståndare behöver. Du får kunskap om vad som gäller för hanteringen av brandfarlig vara i din verksamhet. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. 

Utbildningen ska göra dig mer riskmedveten och du ska kunna utbilda övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller för brandfarliga varor samt hur ni kan förebygga risker. 

Utbildningens innehåll:

  • Lagar och regler
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Tillsyn
  • Riskutredning
  • Föreståndarens uppgifter
  • Atex
  • Kontrollrutiner
  • Systematiskt brandskyddsarbete