Gå till menyn Gå till innehållet

Förarbevis vattenskoter

  • Tack för denna säsong! Till våren kommer nya utbildningstillfällen.
  • Pris: 2995 kr
  • Teori på distans och halvdag med praktik.
  • Vi genomför utbildningar i Luleå, Skellefteå, Östersund och Strömsund. Kontakta oss för pris på övriga orter.
  • Åldersgräns 15 år

Till bokning

Basic Safety är godkänd arrangör för att genomföra utbildningar i förarbevis för vattenskoter. 

Efterfrågan är stor i början av sommaren - boka din plats i god tid för att säkra ditt förarbevis 2024.

Kursinnehåll

Utbildningen består av tre delar som måste göras i kronologisk ordning.

Del 1 är teoretiska självstudier via E-learning som du genomför på din dator, smartphone eller surfplatta. Länk till E-learning skickas i separat mail. Del 1 ska vara genomförd i sin helhet för att du ska kunna delta på del 2.

Del 2 är en lärarledd fördjupad teori som även den genomförs på distans via Microsoft Teams. Här finns det möjlighet att ställa frågor och fördjupa diskussionen kring innehållet i del 1. Utbildningstillfället genomförs alltid kl.18.00 på tisdagen innan praktikdagen.
OBS! I Östersund och Strömsund genomförs Del 2 på plats samma dag som praktiken (del 3).

Del 3 (4h) är platsbunden och inleds med examination av de teoretiska delarna följt av en säkerhetsgenomgång innan vi startar de praktiska momenten. Här övar vi körteknik och manövrering i hög och låg fart. Vi förevisar sjösättning och upptagning samt hur vi hanterar vattenskotern på begränsad yta tex när du ska lägga till vid en brygga. Målet är att du efter avslutad kurs skall känna dig trygg och ha en större förståelse för olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker.

Du som deltagare kommer till kursen med egen vattenskoter, flytväst och lämpliga kläder. Vattenskotern måste vara CE-märkt, sjövärdig och kunna framföras i minst 35 knop. Det kan vara maximalt två deltagare på varje vattenskoter. Saknar du tillgång till skoter har vi som arrangör ett begränsat antal vattenskotrar som du kan hyra under kursen för 1495 kr inklusive bränsle och flytväst. Hör av dig i god tid för bokning av vattenskoter.

Förkunskapskrav och examination

Det enda förkunskapskravet för att du ska få delta på kursen är att du måste ha fyllt 15 år. För att du ska bli godkänd på kursen och behörig att söka ut ett förarbevis krävs närvaro och deltagande i samtliga delmoment. Du kommer även genomföra en enklare skriftlig examination i samband med del 3.

Pris

Förarbeviset kostar 2995 kronor. 

Frånvaro

Om du skulle missa att delta på den lärarledda lektionen (del 2) finns det möjlighet att boka in sig på en uppsamling på ett nytt datum innan genomförandet av del 3 till en kostnad på 695 kr.
Övrig frånvaro hanteras enligt gällande köpvillkor.

Avbokning

Kostnadsfri avbokning kan göras fyra veckor innan praktikdagen. Vid första inloggningen på E-learningen (del 1) påbörjas utbildningen och avbokning är ej möjligt. 

Litteratur

Det är inget krav på fysisk litteratur för att genomföra utbildningen. All teori finns digitalt och blir tillgänglig efter anmälan. Om du önskar komplettera det digitala innehållet kan vi rekommendera Fritidsskepparen - Förarbevis för vattenskoter.

Till bokning