Gå till menyn Gå till innehållet

Företagsanpassade brandutbildningar

Vi erbjuder alla företag skräddarsydda utbildningar i brandskydd och säkerhet, baserade på just er verksamhet och era behov. Vad behöver just ditt företag hjälp med?

Som företagare har du det primära ansvaret för både förebyggande och skadeavhjälpande arbete. Det är du som vidtar och bekostar skäliga åtgärder för att förhindra brand och begränsa skador eller olyckor. Det här är en kostnadseffektiv utbildning anpassad efter dig och din verksamhet idag och i framtiden. Vi hjälper dig att förebygga risker där de kan uppstå och går igenom åtgärder för att begränsa konsekvenser om en olycka skulle ske.

Utbildningens innehåll:

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Byggnadsteknisk inventering
  • Utvärdering nuläge
  • Riskanalys
  • Utbildning av personal