Gå till menyn Gå till innehållet

Första hjälpen

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. Fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrott eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Det viktigaste målet med första hjälpen utbildningen är att livräddaren gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.