Gå till menyn Gå till innehållet

Grundläggande brandskydd

Grundläggande brandskydd är en utbildning för alla. Den vänder sig både till dig som medarbetare och privatperson.

Utbildningen behandlar sådant som alla behöver veta om brandskydd. Du får kunskap om bränders uppkomst, risker på arbetsplatsen och hur du kan förebygga dessa. Vi går igenom byggnaders tekniska brandskydd och hur du bör agera vid en nödsituation. Utbildningen blandar både teori och praktik och avslutas med att du får lära dig använda en handbrandsläckare.

Utbildningens innehåll

  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Vilket ansvar har du och andra?
  • Brandrisker – Identifiera och förebygga
  • Brandförlopp
  • Utrymning - nödläge
  • Praktisk övning med handbrandsläckare