Gå till menyn Gå till innehållet

Heta Arbeten®

Heta Arbeten

Kommande tillfällen:

- 15 december

- Boka här

Heta Arbeten® är brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning. Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsgivare. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare.