Gå till menyn Gå till innehållet

Hjärt- och lungräddning (Vuxen och barn)

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kursintyg. Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform och antal deltagare. Inga förkunskaper krävs.

Deltagare i vuxen/barn-HLR får lära sig att utföra:

– HLR
– Använda en hjärtstartare
– Åtgärder vid luftvägsstopp

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. Läs mer i AFS 1999:07..

Repetition: Minst en gång om året.