Gå till menyn Gå till innehållet

Hotell - Grundläggande brandskydd

En stor del av säkerheten på ett hotell är utbildningsnivån på de anställda. Viktigast är hotellpersonalens kunskap och agerande så att brand inte uppstår eller att konsekvensen blir så liten som möjligt. För att klara detta behövs ett väl fungerande byggnadstekniskt brandskydd samt en organisation som aktivt och systematiskt arbetar med brandskyddet.

Vår utbildning riktar sig främst till personalen, där vi går igenom allmän brandkunskap, utrymning, nödlägesrutiner samt praktik med släckutrustning. Utbildningen sker på plats i hotellet vilket skapar bättre förståelse för personalen. Under utbildningen får personalen inventera risker och föreslå förebyggande åtgärder. Vi går även igenom hotellets byggnadstekniska brandskydd och förklarar syfte och funktion för personalen.

Utbildningens innehåll:

  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Organisation dag/natt
  • Brandrisker – Identifiera och förebygga
  • Brandförlopp
  • Utrymning - nödläge
  • Praktisk övning med handbrandsläckare