Gå till menyn Gå till innehållet

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är något som måste bedrivas i alla verksamheter. Den här utbildningen hjälper dig som företagare att bygga upp eller förbättra ditt brandskyddsarbete.

För att skydda företagets tillgångar på ett kostnadseffektivt sätt och för att uppfylla lagen om skydd mot olyckor behövs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Våra erfarenheter av säkerhet och vår spetskompetens inom brandskydd ger dig en kostnadseffektiv utbildning som utgår från dina behov för verksamheten.

Vi är med dig under hela processen. Utbildningen inleds med en riskbedömning för att se om det nuvarande skyddet är tillräckligt med hänsyn till riskerna, lagkrav och det som är skyddsvärt. Vid behov upprättar vi brandskyddsbeskrivning, brandritningar, utrymningsplaner och insatsplaner. Vi gör en översyn av verksamhetens övergripande utbildningsbehov och upprättar en utbildningsplan.

Vi är med som en rådgivande part och ett aktivt stöd i start och förbättring av din verksamhets systematiska brandskyddsarbete. 

Utbildningens innehåll:

  • Organisation
  • Riskanalys
  • Regler – Rutiner
  • Utbildning
  • Nödlägesberedskap
  • Teknisk brandskyddsbeskrivning
  • Kontrollsystem