Gå till menyn Gå till innehållet

Utrymningsövningar

Det här är en bred utbildning som är värdefull för all personal i alla typer av verksamheter. Din personal får tillsammans tillfälle att öva på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Hur agerar du om en olycka skulle ske?

Genom att öva på arbetsplatsen säkerställer vi handlingsberedskapen vid brand. Verksamhetens anläggningsskötare behöver vara på plats vid utrymningsövningen för att sätta eventuellt larm i serviceläge, hantera styrningar och återställa larmet när övningen är färdig. Våra instruktörer har ingen behörighet att sköta just detta, men ansvarar för allt annat i utbildningen.

Utbildningens innehåll:

  • Övningen planeras i samverkan mellan instruktörer från Basic Safety och ansvarig i er verksamhet.
  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök.
  • Basic Safetys instruktörer (2–3 st.) observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning.
  • Skriftlig dokumentation av utrymningsövningen erbjuds mot ett pristillägg.