Nyckelfunktioner

Vår onlineplattform är utformad för att leverera kvalitativ brandsäkerhetsutbildning från ditt eget hem eller kontor. Med vårt användarvänliga gränssnitt och interaktiva moduler får du som användare tillgång till en engagerande och anpassad lärandemiljö oavsett språklig färdighet.

Från passiv lyssning till aktivt lärande.

Fördelar som arbetsgivare

Att samla en hel arbetsgrupp för brand- och säkerhetsutbildning är ofta en utmaning, och för många organisationer är det inte möjligt att avsätta tid för alla vid ett tillfälle. Sjukfrånvaro, nyanställda eller tillfällig personal kan också vara faktorer som försvårar för att hela medarbetargruppen ska kunna närvara vid utbildningen. Utbildningskonceptet från Basic Safety löser det genom att den teoretiska utbildningen sker individuellt när det passar bäst för såväl verksamheten som medarbetaren, vilket också skapar möjlighet att lägga mer tid på praktiska färdigheter vid en fysisk träff.

Kostnadseffektivt då den individuella utbildningen kan ske mer tidseffektivt. Deltagarna genomför utbildningen individuellt via webbläsare. Mindre tid behöver läggas på planering, uppföljning av frånvaro, samt onödiga resor undviks. För att effektivisera inlärningen, och i högre grad skapa deltagarengagemang, har Basic Safety utvecklat en innovativ AI-baserad brand- och säkerhetsutbildning. Vi ser det som en självklarhet att med hjälp av ny teknik skapa bättre och mer innovativa lärandemiljöer.

Som arbetsgivare har du ett ansvar, oavsett typ av bransch eller verksamhet, att se till att medarbetarna har grundläggande brandkunskap. Vår plattform erbjuder en smidig översikt av arbetsgruppens aktivitet och ett administrationsverktyg med möjlighet till uppföljning och påminnelser baserat på medarbetarnas aktivitet. Alla utbildningsintyg på ett ställe.

Basic Safetys utbildningar skapar förutsättningar hos individen att förebygga risker och kunna agera korrekt vid en nödsituation. Det skapar också en större flexibilitet genom att nyanställda direkt kan genomgå en utbildning i stället för att vänta flera år på nästa gemensamma utbildningstillfälle. Förutom att det finns lagkrav på skäligt brandskydd, så är kunskap hos medarbetarna det bästa sättet att förebygga eller minska risker för tillbud som kan sluta i personskador eller omfattande ekonomisk skada.

Fördelar för medarbetare

I dagens digitaliserade värld är onlineutbildning en kraftfull resurs för lärande och kompetensutveckling. Vi erbjuder en teknikneutral webbaserad utbildning som fungerar lika bra i mobiltelefonen som på datorn. Du behöver inte ladda hem några program eller applikationer.

 

Teknikneutral online utbildning erbjuder en dynamisk och flexibel inlärningsmiljö som kan anpassas för att möta behoven hos en mångfald av deltagare. Genom att nyttja de fördelar som en sådan utbildning har att erbjuda kan individer och organisationer effektivt främja kunskap och kompetensutveckling i dagens globala och teknikdrivna samhälle.

Att ta del av online-utbildningar har aldrig varit enklare! Med vår unika länk-baserade metod behöver du inte längre oroa dig för att komma ihåg användarnamn och lösenord. 

Med en unik länk skickad direkt till dig kan du vara säker på att din personliga information är skyddad. Det finns inget behov av att dela känsliga inloggningsuppgifter, vilket minskar risken för obehörig åtkomst till ditt konto.

 

Glöm krångliga inloggningsprocesser!

Vår utbildning kombinerar beprövad erfarenhet från kommunal räddningstjänst med den senaste tekniken för att erbjuda dig en dynamisk och effektiv inlärningsupplevelse.

 

Vår kunskapsdatabas ger dig svar på frågor gällande grundläggande brandkunskap. Du kan när du vill avbryta instruktören under utbildningen och ställa din unika fråga. Du får tillgång till aktuell och relevant information inom området.

Välkommen till en helt ny era av lärande där flexibilitet och interaktivitet möts! Med vår onlineutbildning har du möjlighet att genomföra utbildningen när det passar dig och i du gör den i egen takt. Du kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta senare eller repetera ett avsnitt du inte förstått.

För att ytterligare fördjupa din individuella utbildning kan du som deltagare kommunicera direkt med din personliga instruktör genom en chattfunktion som stödjer både text och tal. Instruktören svarar alltid på samma språk som frågan ställs.